17 de enero de 2018

Saturno tamén é deus, de Uxía Casal: o escuro e o estraño

Nos catorce relatos que compoñen Saturno tamén é deus o descoñecido, a angustia, o medo e mesmo a morte aparecen como un elemento común, que asume unha condición protagónica e activa, con tal poder que son quen de converter os seres humanos en meros instrumentos dun xogo no que camiñan ás cegas polo fío que separa a loucura da cordura.
Catorce relatos de medo nos que a ben dosificada intriga ofrece unha conclusión sorprendente e inesperada que manterá a quen os lea coa sensación de non poder desprenderse deles.


Foi en 1997 que Uxía Casal publicara coa Editorial Galaxia a primeira edición de Saturno tamén é deus. Agora Urco Editora presenta esta nova edición do título, co valor engadido dunha coidadosa revisión por parte da autora e fornecida cun novo relato: «O pequeno Mario», que aparecera no volume Narradoras, publicado por Xerais no 2000.

A autora compostelá amósase nesta colección como depositaria privilexiada da tradición do relato estraño, do weird, do conto inquedante e escuro. Practica así un subxénero do terror pouco cultivado na literatura galega nos tempos da primeira edición, pero cunha acollida e unha popularidade moito maior hogano.

Na súa variedade, todos os relatos teñen compoñentes comúns. A nivel estructural, un desenvolvemento que mantén a tensión narrativa durante todo o texto e que precipita un final catárquico e imprevisto. A nivel temático, un terror nado no mundano, en escenarios e situacións cotiás que non precisan de elementos fantásticos -malia que tamén os haxa- para estarrecer, pois baseanse no horror procedente do noso interior, na verquente escura da natureza humana.

Por Saturno tamén é deus pasan todos os nosos medos: a morte, abofé, e tamén a señardade, a caída na tolemia, o abandono e a perda dos seres prezados, a incomprensión, a enfermidade... neste aspecto os relatos de Uxía Casal son un exercizo de introspección psicolóxica, cunha salientable definición dos personaxes mediante a súa psique e as súas motivacións. Algo sempre difícil de acadar en relatos de doce páxinas de extensión media. Este traballo dedicado cos personaxes ven favorecido polo emprego das voces narrativas, primeira ou terceira segundo o relato, mesmo en forma de diario («O silencio») ou de testemuño enmarcado («O soño de Don Froilán»).

A colección queda encadrada polo primeiro e derradeiro relatos, «Accidente» e «Por que non queren escoitarme?», protagonizados polo mesmo personaxe. Ambos os dous transmiten unha fonda sensación de futilidade, de nihilismo, o primeiro -ademáis do polo seu retrato da soidade moderna, propio dun cadro de Edward Hopper- polo seu desenlace cruel, e o segundo pola súa atmósfera kafkiana e abafante.


En Saturno tamén é deus hai do mesmo xeito relato policíaco («O soño de Don Froilán»), historias de terror gótico e monomanías («O trebón»), terror weird que semella tirado dun vello número da revista Creepy («Xogo de nenos»), horror macabro con concesións ao gore («Gaivotas de interior»), contos con compoñente sobrenatural («O patio de Carmiña» e «A voda de Elías») e unha peza de ourive, «O pequeno Mario», que xoga coa crueldade inherente á nenez, desquiciada cunha volta de porca nun final no que o lector debe construir o resto da historia que fica sen relatar.

Porque velaí outro feito propio do estilo de Uxía Casal: a sensación de que as historias non quedan contadas polo miúdo, senón que precisan da proactividade do lector para encher os ocos do omitido á mantenta.

No apartado formal, a autora emprega un estilo narrativo moi coidado, agradecido, que proporciona unha lectura pracenteira. No traballo de revisión puiu cada detalle e a narración desenvólvese con claridade e concisión, amosando una notábel capacidade de síntese e un grande acerto na adxectivación, acadando a meirande expresividade sen que a condicionen as limitacións de espazo do formato.

Poderiamos dicir que hai vinte anos Uxía Casal introduciu na literatura galega un xeito de escribir terror no que se cren adiviñar dende os clásicos do horror gótico (sexan Poe ou Chambers), grandes nomes do weird como Robert Bloch ou Robert Aickman e retallos do cine de Alfred Hitchcock. Fronte a fría acollida daquel tempo, á fin o público galego está preparado para a desacougante ollada ao escuro interior da ialma humana dos catorce relatos de Saturno tamén é deus.


Saturno tamén é deus pódese mercar na web de Urco Editora.

Compártelo:

11 de enero de 2018

El espectro del abad: el terror de Louisa May Alcott

El espectro del abad apareció en The Flag Of Our Union en 1867, y es uno de los thrillers más largos que LMA (Mujercitas) escribió, y de los pocos en los que el elemento sobrenatural, al principio meramente estético, queda sin explicación racional.

Reunirse en Navidad es el pretexto que congrega a un grupo de personajes en la antigua abadía, ahora convertida en mansión. Cada uno tiene que lidiar con los problemas propios de su posición: una herencia, un compromiso… Todo queda relegado para juntarse en torno al hogar y contar historias de fantasmas. Pero, lo que empieza como un mero entretenimiento, acabará en tragedia…


La edición de El espectro del abad por parte de Pulpture Ediciones tiene un doble valor. Por una parte, supone el lanzamiento de su nueva colección Almaya, en la que verán la luz obras inéditas en castellano de clásicos de la literatura de terror y fantasía que no tienen cabida, por época de origen, temática o estilo, en sus líneas actuales como Costas de Carcosa o Penny Dreadful. 

Por otra, es la primera traducción al castellano de una obra de Louisa May Alcott que permanecía inédita en nuestro país, y que nos acerca a los lectores hispanohablantes a una faceta poco conocida, pero fascinante, de la autora estadounidense, célebre sobre todo por sus novelas juveniles como Mujercitas, Hombrecitos, Los muchachos de Jo o Los primitos

Y aquí entra en juego el breve pero completo estudio que acompaña a la novela, obra del traductor Óscar Mariscal, que aporta una jugosa información sobre la autora: Louisa May Alcott escribió, por necesidades económicas, novelettes de terror por entregas, que ella llamaba «sus historias de sangre y truenos» y que firmaba con seudónimo. En este caso, como A.M. Barnard.

Pero el hecho de escribir por encargo no significaba, para la autora, escribir sin interés, y El espectro del abad, publicada originalmente en 1867 en cuatro entregas, es una perfecta muestra de ello. Estamos ante un relato de terror gótico, que contiene todos los elementos propios del género y que gana enteros gracias, precisamente, a su ajustada extensión de 126 páginas. 

El planteamiento de Alcott es notablemente teatral: un único escenario cerrado, pocos personajes y una abundancia de diálogos que ofrecen al lector toda la información por boca de los actores. Por razones de espacio, las descripciones se reducen al mínimo y los adjetivos son pocos pero escogidos, buscando concentrar la mayor carga semántica posible en una única palabra. 

Detalle para degustar, por infrecuente, es el punto de vista narrativo: una narradora testigo pero no participante, una de las criadas de la abadía sin intervención alguna en el devenir de los acontecimientos. 

El texto se divide en ocho capítulos breves, con un esquema evidente de publicación por entregas. Alcott comienza con un truco original: un Dramatis Personae narrado, que presenta a los personajes interactuando y desvelando datos sobre ellos y sobre la trama.  


A partir de ahí asistimos a una historia de personajes encerrados en un recinto -una antigua abadía reconvertida en mansión- en donde, ociosos como buenos burgueses de la época, se entretienen contándose cuentos de terror -en forma de relatos enmarcados, si bien la brevedad del texto obliga a que sean muy sucintos- mientras afloran los pasados oscuros, los secretos de familia, los intereses económicos y los amores, tanto los no correspondidos como los escondidos durante años o los impuestos por las presiones sociales.

La abadía es un escenario idóneo, arcilla en manos de Louisa May Alcott para una novelette que juega con todos los tópicos del terror gótico -la noche, la tormenta, los espacios cerrados, las construcciones antiguas, el viento, la atmósfera desapacible, los protagonistas enfermizos, la sensación de tensa espera hasta que se precipite el desenlace trágico, la omisión deliberada de datos en la narración...- donde el fantasma no puede tardar en aparecer. 

Este es el último gran golpe de efecto de la autora: el espectro del abad que da título a la obra. Un fantasma al estilo de los de Emily Brönte en Cumbres Borrascosas o al de la posterior Una vuelta de tuerca de Henry James. Fantasmas clásicos para un terror más velado que explícito, donde lo que realmente sugerente es lo que se omite, no lo que se narra. 

Literariamente El espectro del abad es notable por la habilidad de Louisa May Alcott para despojar su narración de todo lo superfluo y quedarse con lo fundamental. El resultado es un buen cuento de fantasmas, que despierta el interés por esta faceta oculta de la estadounidense y que invita a leer sus otras novelettes similares (con la editorial de The Flag Of Out Union publicó seis).  

En cuanto a la edición, Pulpture sigue subiendo el listón y entrega un volumen muy cuidado, con un diseño muy elegante en su sobriedad, que recuerda por estética a la línea Gótica de Valdemar y que incluye dos tintas, cubiertas con solapas y un marcapáginas de regalo. El formato es el mismo que la editorial emplea en su línea Costas de Carcosa, y que resulta muy cómodo de sujetar y leer, con márgenes amplios y letra grande. 

El espectro del abad viene acompañado en su lanzamiento por otro título: Carne para la eternidad, un volumen con dos relatos sobre momias, La bella durmiente de Saïs, de Robert Williams Chambers, y Zenobia: un sueño del antiguo Egipto, de Hereward Carrington.

El espectro del abad puede adquirirse en La boutique de Zotique.

Compártelo:

30 de diciembre de 2017

Año nuevo, secciones nuevas

Se termina el 2017 y este año que llega será el quinto de KindleGarten en la red. Cinco años en los que el blog, como la vida, ha pasado por varias etapas con diferentes niveles de actividad y ritmos de publicación. 

Esto siempre dependió de mi estado de ánimo y de mis ocupaciones en el mundo real que queda fuera de los límites de este blog, uno entre millones. Ahora mismo KindleGarten está algo estancado y, aunque se mantiene bien de visitas, me está pidiendo alguna novedad, algún cambio de rutina, algún incentivo que mantenga el interés y el atractivo del blog tanto para los lectores como para mí.

Así que, aprovechando el cambio de año, voy a darle forma a una idea que lleva tiempo rondándome por la cabeza y que deseaba introducir en el blog desde hace tiempo: voy a crear secciones nuevas

En concreto van a ser cuatro, con las que quiero tratar temas distintos y que se salen un poco de las reseñas, contenido mayoritario y habitual del blog. Las reseñas, sin duda, no funcionan mal y me resultan entretenido escribirlas, pero además me apetece hablar sobre otras cuestiones menos específicas y hacerlo de una forma más coloquial, menos seria. 

Porque la verdad es que mi estilo siempre ha sido algo rígido, demasiado formal y, aunque se haya ido suavizando con el tiempo, sigo notándolo algo envarado y con poco o nulo sentido del humor. Ahora quisiera hablar de libros, por supuesto, pero también de cine, de cómics, de otras aficiones y, sirviéndome de la ventaja de ir ya algo provecto, de mis recuerdos y vivencias del pasado, que ya comienzan a amontonarse de forma preocupante. 

Veamos entonces esas cuatro seccionesNo sabía que era un libro

Hasta ahora, en los artículos de KindleGarten siempre había ido de la novela a la película. Esta sección va a funcionar a la inversa: Tomaré una película que esté basada en una novela pero que haya terminado por superar a ésta en popularidad, de modo que la novela se haya quedado un tanto olvidada o incluso ignorada por completo, según el caso, y comentaré un poco ambas. 

Veremos las diferencias entre novela original y adaptación cinematográfica (o televisiva, ahora que plataformas como HBO o Netflix están adaptando un montón de libros, especialmente de Ciencia-Ficción), opinaremos sobre cuál nos parece mejor, valoraremos si es una adaptación fiel o si no respeta la idea del libro... 


Algunos ejemplos serán: El Planeta de los simios, Perros de paja, La huida, El cartero y Pablo Neruda, La princesa prometida, Get Carter... desde Los pingüinos del señor Popper hasta Aguirre, la cólera de Dios

Por cierto, muchos de estos ejemplos ya los hemos tratado en el podcast El Sótano de Radio Belgrado, en el que colaboro quincenalmente desde hace ya casi tres años. 


Querido/a...

Aquí hablaremos de personas: escritores/as, directores/as de cine, actores/actrices, dibujantes, guionistas... lo que sea; en cualquier caso, gente que hace (o hizo, si ha fallecido o está retirado/a) que me gustan y que quiero compartir con todos. 

Va a quedar un tanto pintoresca, porque habrá desde blogueros hasta estrellas de Hollywood, y tanto autores consagrados como otros emergentes, con tal de que su trabajo me resulte interesante y lo considere digno de mención. 


Y no, pese al título y a la imagen tan bonita que he sacado de Internet, la sección no tendrá formato epistolar. No me gusta demasiado y no se me da bien, por lo que no me dirigiré al personaje en cuestión, sino que hablaré sobre él/ella en tercera persona. 


Séptimo de Burrería

Aunque en teoría KindleGarten es un blog de Fantasía, Terror y Ciencia-Ficción, en realidad alberga reseñas de obras de estilos literarios muy variados: romántica, histórica, bélica... así que he querido dedicar un espacio exclusivo para un género literario/cinematográfico al que más atención estoy prestando desde hace ahora alrededor de un año: el Western

A raíz de editar la colección Leyendas del Colt en Inicia Literaria, he tenido un acercamiento a este género que hoy tal vez no viva su mejor momento de popularidad, pero que en el pasado era el favorito del gran público. Vamos, que en los años 40, 50 y 60 las películas de vaqueros eran el equivalente a lo que hoy podría ser el cine de superhéroes. 

Séptimo de Burrería va a pisarle un poco las competencias a No sabía que era un libro, porque he ido descubriendo algo que desconocía cuando veía las películas del oeste en la tele: muchas de ellas, de los grandes clásicos del género sobre todo, son adaptaciones de novelas y relatos: Raíces profundas, Río Grande, La legión invencible, Valor de ley, El hombre que mató a Liberty Valance...

Me llamo John Ford y hago películas del oeste

En el Western hay mucho que rascar, tanto por subgéneros (western clásico, neowestern, weird-west...) como por soportes (libros, películas, revistas, series, cómics) y por impronta popular (juguetes, estética, videojuegos, recreación histórica...) así que será una sección muy ecléctica y espero que amena, pues la intención principal es acercar el Western al público en general y desterrar un poco el prejuicio de que es un género desfasado y pasado de moda, así como de otra época. 


Dos mil recuerdos

En el momento de escribir esto tengo 40 años, camino de 41. Y cada vez me encuentro con más frecuencia pensando en lo que ya ha pasado que en lo que está por venir. En una época en la que el grueso de los blogs se ocupan de novedades, aquí dedicaremos un tiempo a los recuerdos. 

No voy a reseñar libros antiguos, sino simplemente hablar sobre ellos. Recordar (y contar) cómo era la industria editorial en España en los años 80, con qué libros realicé mi educación lectora, lo difícil que era encontrar determinados títulos, la escasa disponibilidad de bibliotecas, la ausencia de librerías especializadas y tiendas de cómics...

El gran protagonista de estas batallitas del abuelo será el templo de la cultura de mi infancia, el proveedor de libros, cómics y juguetes, el punto de referencia de nuestra niñez lectora: el quiosco. Tocará hablar de novelas de bolsillo, de colecciones de clásicos juveniles, del monopolio de Bruguera y de todas esas cosas que se encuentran en Todocoleccion y que tanto nos gustan a los asiduos a sitios como Yo fui a EGB o Retromemories.

Fuente: Estado mental

La sección se va a llamar Dos mil recuerdos como la canción de Pedro Guerra porque Las batallitas del abuelo, primer título que iba a tener, está muy visto y ya hay muchas secciones en páginas web, periódicos y programas de televisión con el mismo nombre. Pero tranquilos, que aunque cuente mis batallitas no me voy a dedicar a despotricar sobre los tiempos modernos ni a decir que antes todo era mejor. Las cosas antes eran diferentes. Mejores en algunos aspectos tal vez, peores en otros también. Y ya hay mucha matraca en Internet sobre lo que mucho que molaban los juguetes y la tele de entonces.


Con esto quedan presentadas las nuevas secciones de KindleGarten, que espero os resulten atractivas y os animen a seguir visitando el blog. Por lo demás todo seguirá como hasta ahora. Pero eso ya es otra historia. 

Compártelo:

22 de diciembre de 2017

Ocidente - Alberte Momán

Atar é submeter.
Manter preso um animal com a pele de outro ani­mal.
A humilhação como a máxima expressão do domí­nio.
Submeter os escravos com a pele de outros escravos.
Aprendemos em crianças a falar a língua do homem branco, aquela do ocidente que se tornou universal, porque o ocidente só conhece uma língua.
Pego no copo, antes do primeiro sorvo olho ao redor e só vejo ocidente.


Classificar a obra do Alberte Momán não é facil. Qualquer intençao de etiquetar o estilo literário dele é por necessidade reducionista. Falamos de um autor vanguardista, com certeza uma voz singular na literatura galega actual.

O Momán escrevera em galego normativo (Vattene! e Bosquexos para unha distopía) e castelhano (El legado extraterrestre), e faz-eo agora em galego reintegrado, com um volume que une um romance em duas partes (Não há ninguém perto de si e Diz-me o teu nome) e mais um poemário (Ocidente). O romance partilha elementos narrativos e argumentais comuns coa obra anterior dele, conformando um corpus global. 

Ocidente, que não emprega um núcleo argumental forte -uma visão surreal e deformada da viagem do herói-, e cuja estrutura narrativa é uma justaposição de cenas que buscan sempre impactar ao lector, provocar-lhe uma sensação, é um compêndio de todas as obsseções temáticas do autor, que víramos nos seus livros anteriores: o erotismo, a solidão, a sordície dos cenarios, a incomunicação e a incompreenção entre as pessoas, a hostilidade da sociedade moderna e, sempre, uma sexualidade e uma violéncia explícitas como forma de expressão, quase uma declaração de intenciões artísticas, em quanto as duas vão case sempre juntas e são muitas vezes indistinguíveis.

Aliás, e um romance experiencial e surrealista, onde as cenas mostram transições abruptas e inesperadas, e onde a viagem física e interior dos personagems é, em realidade, um proceso de deconstrução de ideias pre-estabelecidas e de lugares-comuns e, como os romances prévios do autor, de renúncia a qualquer género literário definido. 

Na linha de El legado extraterrestre, em o romance os personagems principais são os femininos, com un carácter sempre mais forte e decidido do que os masculinos, que aparecem sempre sujeitados às mulheres e definidos por uma personalidade débil, chegando a ser, como o ejemplo do Rocky Bailey, totalmente pusilánimes. 

Há em Ocidente um forte componhente simbolista, com uma figura argumental, a Baleia, que não têm uma interpretaçao inequívoca, pero que se mostra como um elemento quimérico para algumas pessoas e ineludível para outras, uma alegoría da sociedade ocidental moderna que engóle-o tudo, da qual não ha fugida, pois é a suma dos convencionalismos, das linhas de pensamento aceitáveis  e dos sistemas repressivos  que conforman a estrutura social dominadora. 

Esta metáfora da repressão estende-se às relações entre os personagems, em as que se percebe hostilidade e uma tendência ao isolamento e ao rejeitamento, transmitindo algum dos actores de Ocidente (particularmente os masculinos e especialmente o Alberte) uma forte sensação de perda, de abandono, de futilidade, como se a trama se desenrolar á margem deles.  São relações asimétricas, marcada péla ideia central do submetimento de umas pessoas a outras, também de ums escravos por outros.


O poemário Ocidente, dedicado -e, em aparência dirigido- à Ana, contêm vinte e quatro poemas marcados temáticamente péla presença ominosa da figura do Home Branco, e por uma visão da sexualidade em termos de domináncia e submissão. Poesia de verso e métrica livres, muito expressiva, que cria imagems sugeridoras. 

o Home Branco e a Baleia sao assím dous rostos da mesma metáfora, ocidente entendido como sociedade europocentrista e patriarcal, gerida por tecnócratas, sen espaço para a liberdade, um pensamento único que escraviza às pessoas, esmaga e submete á diferença que supõem as mulheres que protagonizan Ocidente

O volume cérra-se com um Confessão do autor direcionada à Ana, que resume a intenção dele coa obra, algo que se calhar confirma uma ideia deixada péla lectura, a de que o Alberte Momán expõe no libro dele uma situação persoal, íntima, que Ocidente serve-lhe coma uma declaração sincera, crua, despida, e quizáis o personagem de Alberte seja, de alguma maneira, um elemento auto-ficcional. 

Ocidente têm uma estenção maior do que os livros anteriores do autor, mas este mantêm o seu estilo conciso, em o que cada oração está elaborada escolhendo as palavras precisas e não fica lugar para o supérfluo. A medida adequeada para um livro que não convém ler ás pressas para perceber todas as significações que o Alberte Momán encerrou em el. 


Ocidente pode-se comprar por 12 euros no site de El Figurante, em Libelista ou contactamdo com o autor.

Compártelo:

18 de diciembre de 2017

Canciones literarias (2)

Continuamos con el listado de canciones inspiradas en libros o en personajes literarios, que comenzamos en esta entrada anterior. Hoy veremos otros catorce temas musicales, con varias aportaciones realizadas por amigos y lectores de KindleGarten. 
18) Metallica - For Whom The Bell tolls [Aportación de Tensk]

Los californianos repiten aparición con un corte de su álbum de 1984 Ride the lightning, dedicado a la novela Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway, publicada en 1940 y ambientada en la Guerra Civil Española, conflicto que el escritor conoció de primera mano como corresponsal. La guerra tiene un notable peso en la obra de Hemingway, autor que luchó en la primera Guerra Mundial y vivió la Segunda como periodista, cubriendo el desembarco de Normandía y la toma de París. Por quién doblan las campanas trata sobre la muerte, el fanatismo, el amor y cómo los conflictos armados afectan a la vida de las personas, truncando sus sueños y sus esperanzas. 

El videoclip de Metallica alterna imágenes de un concierto de la banda con escenas extraídas de la adaptación fílmica de 1943, dirigida por Sam Wood y protagonizada por Gary Cooper e Ingrid Bergman. [Letra]


19) Joan Manuel Serrat - Vencidos [Aportación de Dúas Lúas]

Como dijimos en la anterior entrega, el cantautor catalán dedicó una notable atención a la poesía a lo largo de su carrera, musicando numerosos poemas de otros tantos poetas, incluso con discos monográficos. En su álbum de 1970 Mediterráneo, quizá su trabajo más célebre, incluyó una versión de la poesía Vencidos de León Felipe.
Aunque los poemas musicados no entraban en esta lista, Vencidos será una excepción por su temática: León Felipe lo dedicó al personaje de Don Quijote de La Mancha, y a su regreso a casa exhausto, enfermo, descorazonado y lleno de amargura, tras su derrota frente al Caballero de la Blanca Luna. Un poema inspirado por una novela. La canción de Serrat es una muestra de la interacción y la influencia mutua entre las artes: de la narrativa a la lírica y de ésta a la música.


20) Mago de Öz - El templo del adiós

Otros que se inspiraron en la novela principal de la literatura española (y primera novela moderna) fueron los madrileños Mago de Öz. Con un nombre ya literario en sí mismo, la banda de Heavy Metal publicó un cuarto disco el 1998 titulado La leyenda de La Mancha, un álbum conceptual construido en torno a la obra magna de Miguel de Cervantes.Esta El tempo del adiós es una versión (cover) de Temple of the king de Rainbow, sobre la que han cantado una letra referida a los últimos momentos del Ingenioso Hidalgo, dirigiéndose a su final tras su derrota. [Letra]

El video fanart está montado con escenas de la película El caballero Don Quijote, del 2002, con Juan Luis Galiardo como Don Quijote y Carlos Iglesias como Sancho.


21) Fall Of Efrafa - Dominion Theology [Aportación de Pablo Raso]

Este es un caso curioso. Fall Of Efafra fue un proyecto efímero: una banda de post-rock formada en el Reino Unido para publicar una trilogía de álbumes conceptuales sobre la novela de 1972 La colina de Watership (Watership Down) de Richard Adams. Tras editar los tres discos (Owsla, Elil e Inlé) e interpretarlos en directo durante cuatro años, la formación se separó.Igualmente curiosa es la visión de la novela de Adams. Suele considerarse literatura infantil, y es una lectura frecuente en centros educativos de los países anglosajones. Pero el hecho de que esté protagonizado íntegramente por conejos no le impide ser un análisis crítico de nuestra sociedad contemporánea, de su totalitarismo político y de sus imposiciones ideológicas. 


22) The Raven - Alan Parson's Project [Aportación de Joshua BedwyR]

Comenzamos una secuencia de música dedicada a Edgar Allan Poe, con este álbum conceptual titulado igual que la colección de relatos de terror y poesías más conocidos del autor estadounidense: Tales of mistery and imagination

El disco de 1976 supuso el debut de la banda de rock progresivo y contó con la participación del mismísimo Orson Welles como narrador. Este tema, The Raven, se basa en el poema más célebre de Poe, e incluye versos del mismo. Cuenta con tres líneas vocales, con la de Parsons procesada a través de un vocoder.El debut de The Alan Parson's Project establece la que será una constante en la carrera de la banda: Alan Parsons y Eric Woolfson como núcleo, componiendo y produciendo todos los temas, cantando y tocando varios instrumentos, y un nutrido grupo de otros músicos colaboradores,  que irían rotando a lo largo del tiempo. [Letra]


23) Lou Reed - Edgar Allan Poe

Y aún otro álbum conceptual, ahora de una figura icónica del rock, el neoyorquino Lou Reed. El que fuera líder de The Velvet Underground presentó The Raven en 2003 con una mezcla de estilos que incluye tanto poemas de Poe musicados como piezas inspiradas por su obra. Para las voces, Lou Reed disfrutó de colaboraciones de peso como Laurie Anderson o David Bowie, o los actores Steve Buscemi y Wilhem Dafoe. El tema que escogemos es Edgar Allan Poe, en la que se refiere a la figura del autor y a elementos característicos de su universo literario. [Letra]


24) Iron Maiden - Murders In The Rue Morgue

Los reyes del Heavy rock también repiten aparición en este listado con su particular homenaje a Poe, y en particular a su relato Los asesinatos de la Rue Morgue.
Escrito en 1841 y ambientado en París, está considerado el primer relato detectivesco de la historia de la literatura, por contener todos los elementos característicos del género. La canción de los Maiden está contenida en su disco Killers, de 1981. [Letra]


25) Sting - Moon Over Bourbon Street

Gordon Sumner también repite, ahora en solitario, con esta canción dedicada a la novela Entrevista con el Vampiro de Anne Rice, de 1976, con la que se inicia su saga Crónicas Vampíricas.
Insertada en su álbum de debut The dream of the blue turtles, de 1985, esta Moon Over Bourbon Street homenajea también al sonido de Nueva Orleans, pues Sting fue músico de jazz antes de dedicarse al rock.

En ella, el vampiro narra cómo fue convertido en lo que es contra su voluntad,«como un cordero inocente».  Por el tono, puede entenderse que el narrador es Louis de Ponte du Lac, protagonista de la novela. [Letra]


26) Los Nikis - Los niños del Brasil

Otros que repiten de la anterior entrada. En esta ocasión, y también de su disco de 1986 Marines a pleno sol, los de Algete dedican su canción a la novela Los niños del Brasil (The Boys From Brazil) de Ira Levin, publicada en 1976. Este thriller de intriga y espionaje especula sobre la posibilidad de que Josef Mengele, refugiado en Brasil, hubiese creado clones perfectos de Adolf Hitler. A él se opondría Simon Wiesenthal, el cazador de nazis más famoso, responsable de más de mil localizaciones y capturas de antiguos criminales contra la Humanidad. En la canción, Mengele y Wiesenthal se alternan para narrar sus andanzas, mientras que la letra juega con el himno alemán y con el argumento de los niños clonados: Deutschland über alles, los niños son iguales... [Letra]

El videoclip fanmade alterna imágenes de archivo de las juventudes hitlerianas con escenas de la adaptación cinematográfica de Los niños del Brasil, de 1978, que contó con grandes nombres como Gregory Peck, Laurence Olivier, James Mason o Bruno Ganz. 


27) Los Suaves - Frankenstein (todos somos el monstruo)

La banda de rock gallega más popular, que permaneció en activo durante más de 35 años, incluyó esta canción en su segundo álbum, Frankenstein, de 1984.En la canción el monstruo interpela a su creador, recriminándole por la crueldad y la injusticia de haberle dado vida condenándole al sufrimiento. [Letra]

Los Suaves también titularon de forma literaria su primer álbum en directo, del año 1989: Suave es la noche, como la novela de F.Scott Fitzgerald. 


28) Enrique Bunbury - Alicia (expulsada al país de las maravillas)

El que fuera cantante de Héroes del Silencio debutó en solitario con Radical Sonora, un disco algo irregular y que no tuvo una acogida demasiado buena, porque su sonido distaba mucho del estilo rockero al que sus seguidores estaban acostumbrados.Entre otras experimentaciones con sonidos electrónicos e industriales, el álbum contenía este corte inspirado por la obra de Lewis Carroll Alicia en el país de las maravillas, de 1865. El título completo de la canción, la más afín a la esencia de Héroes del Silencio es Alicia (expulsada al país de las maravillas) y las referencias a la novela original son bastante vagas, incluyendo también alusiones a la mitología clásica. [Letra]


29) Joaquín Sabina - Gulliver

El cantautor español acumula ya una longeva carrera, y su álbum Malas compañías data de 1980. Pese a no ser uno de sus predilectos, incluye uno de sus himnos (Pongamos que hablo de Madrid) y otras buenas canciones como esta Gulliver.Basada en el clásico satírico Los viajes de Gulliver de Jonhatan Swift, publicado en 1726, trata en realidad sobre  la intolerancia con la diversidad y la envidia y el rechazo que suscitan aquellos que viven su vida sin plegarse a la moralidad y a los convencionalismos sociales. El autor dijo de ella: «Es un antipanfleto. Se dirige contra los que creen que la igualdad consiste en cortarle la cabeza a los más altos». [Letra]


30) Blind Guardian - The Tommyknockers

Los alemanes repiten también, ahora con un corte basado en la novela de Terror y Ciencia-Ficción Los Tommyknockers, de Stephen King, publicada en 1987.Extraída de su álbum Tales from the Twilight World, emplea como estribillo el poema que abre la novela de King, y que éste afirma haber escuchado de niño: «Late last night and the night before, Tommyknockers, Tommyknockers knocked on my door», con algunos cambios, probablemente por cuestiones de derechos. [Letra]


31) Bob Johnson y Pete Knight - Alveric's Journey Through Elfland

Terminamos con otro disco conceptual, dedicado a la novela fantástica de 1924 La hija del rey del país de los elfos, de Lord Dunsany, el autor a quien H.P. Lovecraft consideraba su maestro.Para reflejar una novela llena de magia y seres fantasiosos, con una marcada inspiración en el folclore celta, el estilo tenía que ser necesariamente épico y grandilocuente. Fueron dos miembros de la banda de folk-rock progresivo Steeleye Span los encargados de poner música a las andanzas de Alveric, que abandona los campos que conocemos para adentrarse en el país del rey de los elfos, en busca de su amada Lirazel, para llevar a sus súdbitos la magia que le reclaman. 

El álbum, titualdo igual que la novela y editado en 1977, contó con destacables colaboraciones: Christopher Lee como narrador, Alexis Korner como trasgo Lurubu o Mary Hopkin como Lirazel.


32) Grand Magus - The Shadow Knows [Aportación de Deka Black]

Esta banda sueca de heavy metal dedica su canción a uno de los más queridos personajes de la literatura pulp: The Shadow (La Sombra), la creación de Walter B. Gibson nacida en un serial radiofónico en 1930. De las ondas saltó al papel, y de ahí al cómic y al cine, hasta convertirse en uno de los iconos más longevos de la cultura popular: La Sombra sigue vivo, pues numerosos autores se encargaron de continuar escribiendo sus aventuras, y hoy día sigue protagonizando pastiches creados por sus seguidores.Incluida en su album de 2008 The Iron Will, la canción recibe su título del eslogan asociado al personaje desde sus inicios: «Who knows what evil lurks in the hearts of men? The Shadow Knows!» y su letra hace referencia a muchas características del personaje: su capacidad de permanecer invisible, la risa con la que anuncia su inminente aparición, sus poderes mentales, y su solemne juramento de luchar contra la maldad hasta destruirla. [Letra]


33) Domine - The Prince Of The Scarlet Robe [Aportación de Deka Black]

Esta banda italiana de power metal épico ha dedicado gran parte de su producción musical a la saga de novelas El campeón eterno, del influyente escritor británico Michael Moorcok. En El campeón eterno, Moorcock presenta cuatro encarnaciones diferentes del mismo héroe (o antihéroe en algunos casos), que conviven en diversas dimensiones de un multiverso, siendo los principales (pues hay otros) Elric de Melniboné, Dorian Hawkmoon, Ereköse y Corum, al que está dedicada esta canción.El título es uno de los sobrenombres que recibe Corum: «El príncipe de la túnica escarlata», y el primer verso, «Lord Of The Swords» (El señor de las espadas), es otro de ellos. La canción refiere la confrontación épica entre Caos y Orden que rige el multiverso del Campeón Eterno, la lucha de Corum contra los Dioses del Caos y el papel del héroe en el equilibrio cósmico entre esas las dos fuerzas. [Letra]


34) Ruxe-Ruxe - Gurb [Aportación de Kenneth James]

La banda gallega (y en gallego) de rock dedicó una canción de su disco Xigantes (2008) a una de las novelas más divertidas de Eduardo Mendoza,a la vez que su acercamiento a la Ciencia-Ficcion: Sin noticias de Gurb.La canción reproduce la búsqueda de Gurb por parte de su compañero, el protagonista narrador de la novela, que aquí especula con el paradero de su amigo y extiende la búsqueda desde la Barcelona en la que transcurre la aventura de los dos extraterrestres, el buscado y el buscador, a la Costa da Morte gallega, siempre «sen novas de Gurb». [Letra]


Así concluimos esta lista por hoy, intentando reflejar de nuevo las muchas formas en las que la literatura puede inspirar a la música, sin importar estilos, artistas o épocas. Si tenéis más sugerencias, tal vez podamos hacer entre todos una tercera entrega. 

Compártelo:

SUSCRIBIRSE POR CORREO

Recibe las actualizaciones en tu e-mail